landelijk gelegen

Onder den Peerenboom is landelijk gelegen in Benschop, één van de kernen van de gemeente Lopik, midden in het groene hart van Nederland. Alle kernen van de gemeente Lopik vormen samen grofweg de Lopikerwaard die ingeklemd ligt tussen de Hollandse IJssel aan de noordzijde en de Lek aan de zuidzijde. Het gebied wordt gekenmerkt door de zogenaamde cope-verkaveling met grote open weidegebieden, weteringen, geriefbosjes en houtwallen. Typerend voor dit gebied zijn ook de langgerekte lintbebouwingen met prachtige langhuis-boerderijen en boerenerven. Onder den Peerenboom is zo’n plek die de tand des tijds doorstaan heeft en waar veel van de historische kenmerken, het Nederlands cultureel erfgoed, nog terug te vinden zijn.

Landelijk gelegen erfgoed voor overnachten en vergaderen

Een nationaal project voor onderzoek naar oude schuren en bijgebouwen bevestigde dat enkele van de schuren op ons perceel een hoge culturele erfgoed waarde hebben.  Onder cultureel erfgoed wordt verstaan: wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft.

stoelen

Een doorkijkje…

We zoeken cultureel erfgoed al snel in gebouwen en andere tastbare zaken, maar juist ook in de immateriële dingen vinden we veel van het verleden terug. Een doorkijk tot ver in de polder, natuurlijke erf-afscheidingen, indeling van het erf. De monumentale boerderij, samen met de schuren, de moestuin, de boomgaard en de hierboven genoemde zaken vormen een geheel en zijn een prachtig stuk Nederlands cultureel erfgoed. Wij stellen ons ten doel het te bewaren en delen het graag met u!

Het behoud van ons cultureel erfgoed is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma 2 , het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), De Provincie Utrecht en de Gemeente Lopik.