Algemene voorwaarden

Deze algemeen voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten en gasten van Onder den Peerenboom overnachten & vergaderen, gevestigd op Benedeneind Zuidzijde 251, 3405 CJ in Benschop. In de artikelen worden wordt onderscheid gemaakt tussen klanten die komen vergaderen en klanten die komen overnachten. De punten onder de koppen ‘algemeen’ in de artikelen zijn op beiden van toepassing. Wanneer in een artikel geen onderscheid wordt gemaakt tussen ‘Overnachten’, ‘Vergaderen’, en ‘Algemeen’ dan is het artikel volledig van toepassing op iedere gast.

 

Versie – 20 november 2020

 

Contactinformatie

Onder den Peerenboom
Femke Berns
Benedeneind Zuidzijde 251
3405 CJ Benschop
Tel.: +31653783939
Email: femke@onderdenpeerenboom.nl
Website: www.onderdenpeerenboom.nl
KvK: 302691820000

 

Definities

 1. Klant: een persoon, dan wel organisatie, dan wel onderneming die bij Onder den Peerenboom een verblijf en/of vergadering boekt, of voor een derde boekt. 
 2. Gast: een persoon gelijk aan de klant en/of de persoon die bij Onder den Peerenboom verblijft of vergadert op basis van de reservering van de klant.
 3. Eigenaar: de eigenaar van Onder den Peerenboom of degene die names de eigenaar optreedt als beheerder.
 4. Boeking: een door Onder den Peerenboom schriftelijk bevestigde reserveringsaanvraag.
 5. Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve boeking binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de boeking.
 6. Derden: iedere andere persoon en/of rechtspersoon die geen klant, gast, beheerder of eigenaar is.
 7. Verblijf: De gehele periode van het moment van inchecken/aankomst tot uitchecken/vertrek.
 8. B&B: de ruimtes voor overnachten van Onder den Peerenboom
 9. Boardroom: de vergaderruimte van Onder den Peerenboom
 10. Accommodatie: de bij Onder den Peerenboom geboekte ruimte.
 11. De website: hiermee wordt bedoeld de website https://www.onderderdenpeerenboom.nl

1 Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden worden automatisch van kracht bij het aangaan van een overeenkomst met Onder den Peerenboom.
 • Afwijkende voorwaarden en of bedingen, waaronder begrepen de algemene voorwaarden van de klant, maken geen deel uit van een overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of bedingen door Onder den Peerenboom schriftelijk zijn aanvaard.
 • Onder den Peerenboom overnachten en vergaderen wordt beschreven op de website www.onderdenpeerenboom.nl(https://www.onderdenpeerenboom.nl/). De website is met zorg gemaakt maar er kunnen verschillen ontstaan tussen de teksten en foto’s op de website en de actuele situatie. Hieraan kunnen door gasten geen rechten worden ontleend.
 • Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan tenzij er anders wordt afgesproken door de eigenaar en de gast.
 • Roken is nergens in de gebouwen toegestaan. Buiten mag dit wel maar de gast is er zelf voor verantwoordelijk dat peuken, wanneer deze voldoende zijn gedoofd, in de daarvoor bestemde asbakken of vuilnisbakken worden opgeruimd.
 • Auto’s kunnen worden geparkeerd worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen van Onder den Peerenboom. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Gasten dienen altijd de aanwijzingen van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement, of bij ongepast gedrag direct de toegang tot de locatie van Onder den Peerenboom ontzeggen, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen, en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • Klanten moeten 18 jaar of ouder zijn om een reservering te doen. 
 • Klanten en gasten moeten een vaste verblijfplaats hebben.

2 Boeken en bevestigen

Overnachten

 • Er kan een optie op een accommodatie geplaatst worden door de klant. Deze optie blijft 5 dagen geldig en kan in overleg worden verlengd. 
 • Als er gedurende de optietermijn andere geïnteresseerden zijn zal Onder den Peerenboom direct na de optietermijn contact opnemen met de vraag of de klant de optie wil omzetten in een boeking. 
 • Een optie kan altijd kosteloos worden ingetrokken. 
 • Boekingen voor de bed & breakfast kunnen mondeling, telefonisch, via email of via de website worden gedaan.
 • Een boeking wordt pas definitief voor de gast en de eigenaar wanneer deze door de eigenaar per email wordt bevestigd.

Vergaderen

 • Er kan een optie op een accommodatie geplaatst worden door de klant. Deze optie blijft 5 dagen geldig en kan in overleg worden verlengd. 
 • Als er gedurende de optietermijn andere geïnteresseerden zijn zal Onder den Peerenboom direct na de optietermijn contact opnemen met de vraag of de klant de optie wil omzetten in een boeking.
 • Een optie wordt omgezet in een definitieve boeking door een schriftelijke (post of email) bevestiging van het akkoord op de offerte door de klant. De boeking is hiermee definitief.
 • Boekingen voor de boardroom kunnen alleen worden gedaan door middel van een schriftelijk (post of email)akkoord op een offerte van Onder den Peerenboom.
 • Offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.
 • Onder den Peerenboom heeft altijd de bevoegdheid de offerte schriftelijk (post of email)te wijzigen of in te trekken.

3 Prijzen

Overnachten

 • Prijzen voor de B&B, ontbijt en arrangementen zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
 • Prijzen voor de B&B zijn exclusief ontbijt of arrangementen.
 • Alle prijzen zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

Vergaderen

 • Prijzen voor de boardroom (vergaderen) en catering zijn exclusief BTW.
 • Prijzen voor de boardroom (vergaderen) zijn exclusief catering.

Algemeen

 • Alle prijzen van Onder den Peerenboom zijn te vinden op de website.
 • Alle prijzen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Onder den Peerenboom is niet aan kennelijke fouten op de website gebonden.

4 Facturatie en betaling

Overnachten

 • Betaling van het (restant)bedrag dient voor het uitchecken te worden voldaan in de B&B.
 • Betaling kan per bankoverschrijving, contant, met PIN of Creditcard worden voldaan. 
 • Bij betaling met Creditcard worden 2% kosten in rekening gebracht.
 • Voor reserveringen vanuit het buitenland moet het gehele reserveringsbedrag uiterlijk 14 dagen voor incheckdatum betaald zijn aan Onder den Peerenboom. Indien de incheckdatum binnen 14 dagen na reservering ligt moet de betaling direct bij aankomst worden voldaan.

Vergaderen

 • Zakelijke klanten (rechtspersonen) kunnen betalen op rekening.
 • De betalingstermijn is uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
 • Ook voor zakelijk klanten staat het Onder den Peerenboom vrij vooruitbetaling te vragen.
 • Informatie met betrekking tot inkoopprocedures welke nodig zijn voor een correcte facturatie moeten voorafgaand aan de bijeenkomst schriftelijk worden bevestigd door de klant.

Algemeen

 • Indien Onder den Peerenboom genoodzaakt is incasso in te schakelen ter inning van het haar verschuldigde, zullen de incassokosten aan cliënt in rekening worden gebracht.

5 Annulering

Overnachten

 • Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de eigenaar: 
  • bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs 
  • bij annulering binnen 1 week voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs; 
  • bij een annulering op de dag van de ingangsdatum of tijdens uw verblijf 100% van de overeengekomen prijs.
 • Het verschuldigde bedrag bij annulering is binnen 14 dagen over te maken op het bankrekeningnummer van de eigenaar

Vergaderen

 • Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de eigenaar: 
  • bij annulering binnen twee weken tot en met 6 dagen voor de bijeenkomst 60% van de overeengekomen prijs 
  • bij annulering binnen van dagen voor de bijeenkomst 100% van de overeengekomen prijs;.
 • Het verschuldigde bedrag bij annulering is binnen 14 dagen over te maken op het bankrekeningnummer van de eigenaar

Algemeen

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de gedane boeking na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor de vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • Annuleringen kunnen mondeling, telefonisch, per email (mailto:info@onderdenpeerenboom.nl) of via het contactformulier op de website worden doorgegeven. 
 • Onder den Perenboom heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden dan terugbetaald aan de hoofdgast.

 

6 Uw overnachting

 • U wordt verzocht zich bij aankomst te melden bij de eigenaar.
 • De tijden voor inchecken zijn 15:00 en 23:00, en voor uitchecken tussen 07:00-11:00 in de ochtend. Later uitchecken is alleen mogelijk in overleg.
 • De B&B ruimtes zijn ingericht voor twee gasten. In de appartementen Bleekveld en Rootland kunnen eventueel maximaal 4 gasten verblijven door gebruik van de aanwezige slaapbank.
 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 08.00 uur dient dit te worden voorkomen.
 • Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen. 
 • Gebruik door derden van de accomodaties is niet toegestaan.
 • In de accommodatie aanwezige boeken, magazines, folders en kaarten zijn alleen ter inzage. 
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie. 
 • Ontbijt:
  • Het ontbijt wordt geserveerd indien u dit kenbaar maakt bij uw reservering.
  • Het ontbijt moet uiterlijk een dag van te voren worden gereserveerd 
  • De kosten voor het ontbijt vindt u op de website.
  • Indien u tijdens uw verblijf alsnog verkiest om een ontbijt te nuttigen, dan kunt u dit de dag van te voren kenbaar maken bij de eigenaar. 
  • Het ontbijt wordt op de kamer geserveerd of buiten wanneer de gast dit wenst.
  • Allergieën of andere dieetwensen ten aanzien van het ontbijt horen wij het liefst bij uw boeking maar uiterlijk tegelijk met het boeken van het ontbijt

7 Uw vergadering

 • Tot uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kan cliënt wijzigingen in het aantal personen doorgeven. Dit aantal is minimaal bindend voor de factuur.
 • U wordt verzocht zich bij aankomst te melden bij de eigenaar.
 • De boardroom boekt u per dagdeel(en)
  • De ochtend: 09:00-13:00
  • De middag: 13:00-17:00
  • De avond: 17:00-21:00
 • Gebruik van de boardroom buiten de standaard dagdelen is mogelijk in overleg.
 • Gebruik van de boardroom buiten de standaard dagdelen kan extra kosten met zich meebrengen. Deze zullen vooraf aan uw orden voorgelegd voor akkoord.
 • De boardroom is geschikt voor maximaal 14 personen.
 • Klanten moeten 18 jaar of ouder zijn om een reservering te doen. Zowel klanten als gasten moeten een vaste verblijfplaats hebben.
 • Catering:
  • Catering wordt vooraf met de klant besproken en als afgesproken in de offerte opgenomen.
  • Aanvullende wensen voor de catering moeten uiterlijk 2 dagen voor de bijeenkomst schriftelijk (email) worden doorgegeven 
  • De kosten voor catering vindt u op de website. Sommige prijzen zijn ‘vanaf’ prijzen.
  • Allergieën of andere dieetwensen ten aanzien van de catering moeten uiterlijk 5 dagen voor de bijeenkomst aan ons worden doorgegeven.
  • Catering wordt verzorgd voor het aantal deelnemer aan een bijeenkomst zoals hierboven aangegeven, tenzij anders overeengekomen.

8 Veiligheid en milieu

 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de hiervoor bestemde parkeerplaatsen. 
 • De accommodatie moet schoon en netjes gehouden worden gehouden en zo te worden verlaten. 
 • Afval dient te worden gescheiden en in het daarvoor bestemde vuilnisbakje te worden gedeponeerd. 
 • Een EHBO-doos is bij de eigenaar aanwezig.
 • Gekeurde brandblussers zijn in alle accomodaties aanwezig en worden u door de eigenaar aangeven bij uw aankomst.
 • De aanwezigheid van verdachte personen moet direct gemeld worden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan tenzij ander wordt overeengekomen en bevestigd. 
 • Roken, kaarsen en open vuur zijn in het pand niet toegestaan vanwege de brandveiligheid. 
 • Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan. 
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.
 • Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten. Denk hierbij aan: trampoline, Jeu de Boules baan, meubilair, huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaiers, paarden, omliggende wegen, fietspaden, hekken etcetera. 
 • De veiligheid van een eventueel kind of anderszins hulpbehoevende dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn. 
 • Het is niet toegestaan de dieren op het erf zonder overleg te voeren, inclusief onze eigen hond.

9 Schade

Overnachten

 • Bij het vergeten in te leveren van de sleutels bij het uitchecken is de klant verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.
 • Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de accommodatie worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de klant in rekening gebracht. De klant verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen onderbouwde factuur deze te voldoen.

Vergaderen

 • nvt

Algemeen

 • De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de eigenaar gegeven redelijke gebruiksinstructies. 
 • De klant is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade. 
 • Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten.
 • Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de klant.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf of bijeenkomst bij Onder den Peerenboom zijn voor rekening van de klant en/of gasten.

10 Klachten

 

 • De gast mag altijd zijn grieven door middel van een klacht voorleggen. Onder den Peerenboom zal een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

11 Overmacht

 

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Onder den Peerenboom gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familielid waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar kan worden gevergd
 • In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.
 • Is dit niet mogelijk of accepteert de klant het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige reeds betaalde bedrag plaatsvinden. 
 • Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed. 

12 aansprakelijkheid

 • Onder den Peerenboom kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de klant, gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de klant en gast vrijwaren de eigenaar tegen aanspraken dienaangaande. 
 • Onder den Peerenboom is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in nabijheid van de locatie.
 • De eigenaar kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaar. 
 • Onverminderd het in hierboven bepaalde is de aansprakelijkheid van de eigenaar, indien en voor zover Onder den Peerenboom uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van de eigenaar is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Onder den Peerenboom in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • Onder den Peerenboom aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
 • Onder den Peerenboom is op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten of het inhoudelijke verloop van de bijeenkomst.
 • De klant genoemd in de boekingsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende accomodatie(s). 
 • Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de accomodatie dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten. 
 • Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. 
 • Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed. 
 • Mocht achteraf na vertrek toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten. 

13 privacy

Overnachten

Vergaderen

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit enige andere bron hebben verkregen. 
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Onder den Peerenboom behoudt zich wel het recht voor om de klant als referentie te gebruiken op haar website of andere publicaties, tenzij cliënt hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

14 Slotbepaling

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet􏰀 Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen. 
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 • Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.